Muzeum Powstania Warszawskiego

Założone zostało jako Muzeum i Archiwum Powstania Warszawskiego w 1983 roku. Jest ono instytucjąBunkier z czasów powstania samorządową miasta stołecznego Warszawa. W miejscu tym jest zgromadzona dokumentacja oraz eksponaty i fotografie z powstania warszawskiego. Znajduje się ono w dawnym budynku Elektrowni Tramwajów Miejskich w Warszawie na Woli. Otwarcie muzeum dokonano w przededniu 60 rocznicy wybuchu powstania, czyli 31 lipca 2004 roku. Jest miejscem upamiętniającym wszystkich tych, którzy walczyli i zginęli w powstaniu za wolną Polskę i jej stolicę. Muzeum prowadzi działalność naukowo–badawczą i edukacyjną związana z dziejami powstania warszawskiego oraz historią Polskiego Państwa Podziemnego, posiada duża kolekcje zbiorów poświęconym powyższym zagadnieniom.
Eksponaty w muzeum zgromadzone są na trzech kondygnacjach (parter, antresola i piętro). Zajmują one powierzchnię trzech tysięcy metrów kwadratowych. W muzeum znajdziemy około 1000 eksponatów, jeszcze więcej, bo aż 1500 fotografii z tamtego okresu. Znajdziemy tam również około 200 informacji historycznych i biograficznych oraz tablice, mapy, filmy a nawet kroniki, wszystko według porządku chronologicznego i tematycznego. W muzeum tym dostępne są ekspozycje muzealne z odtworzeniem dźwięku i światła. Ekspozycje multimedialne oraz wygląd muzeum pozwolą nam chociaż po części znaleźć się w tamtych czasach. Sercem muzeum jest stalowy monument przebiegający przez wszystkie jego poziomy, na ścianach jego możemy zobaczyć daty kolejnych dni powstania oraz ślady od pocisków. Monument ten został nazwany „bijącym sercem walecznej Warszawy.” Muzeum ma wytyczoną trasę zwiedzania, która przedstawia wszystkie wydarzenia chronologicznie, wędrując przez wszystkie sale tematyczne. Odwiedzający muzeum poruszają się po granitowym bruku, mijając gruzy niszczonej stolicy, taka sceneria została stworzona w celu lepszego utożsamienia się z wydarzeniami z II wojny światowej W wystawie przedstawiono historię powstania zaczynając od sowieckiej napaści w 1939 roku oraz okupację, akcję „Burza”, przygotowanie do powstania i wybuch powstania. Możemy oglądać zarówno eksponaty związane z jego przebiegiem, jak również jego dalsze losy czyli sytuacja na arenie międzynarodowej w 1944 roku, utworzenie nielegalnego komunistycznego rządu w Lublinie aż do losów powstańców warszawskich.
Na każdej kondygnacji muzeum mamy przedstawione inne etapy powstania.

Parter

Muzeum Powstania WarszawskiegoW jednej sali przedstawiono czas okupacji oraz sam wybuch powstania czyli godzinę „W”. Wystawa ta ukazuje życie codzienne okupowanej stolicy, terror czyli główny efekt działań Niemców. Symbolem tego są Palmiry, czyli cmentarz z grobami przeszło dwóch tysięcy zamordowanych Polaków, oraz Więzienie na Pawiaku. Dalej możemy zobaczyć jak funkcjonowało polskie Państwo Podziemnei oraz przebieg Akcj „Burza”. Najbardziej wyrazistym symbolem godziny „W” jest zegar ustawiony na godzinie 17. W drugim pomieszczeniu możemy zobaczyć maszyny drukarskie z lat 40, każda z nich jest sprawna i może drukować. Trzecia sala została przeznaczona specjalnie dla dzieci, jest to Sala Małego Powstańca, tutaj dzieci poznają historię oglądając teatrzyk powstańczy czy wcielając się w rolę harcerskich listonoszy i sanitariuszek. Na dzieci czeka wiele replik dawnych zabawek, gier planszowych i puzzli. To w tej Sali znajduje się replika pomnika Małego Powstańca.

Antresola

Jest to drugi poziom ekspozycji, dostać tam się możemy przeszkloną windą z powstańczymi opaskami. Tutaj ukazane są walki w sierpniu oraz życie codzienne w powstańczej Warszawie. Zobaczyć również możemy ludobójstwo na Woli oraz szpital powstańczy i życie kulturalno – religijne. W kinie wyświetlane są powstańcze kroniki filmowe tworzone przez Biuro Informacji i Propagandy AK i pokazywane w czasie powstania. Dalsza trasa zwiedzania prowadzi poprzez aranżacje kanału, który prowadzi na piętro. Stworzona tutaj scenografia efekty wizualne i dźwiękowe sprawiają iż możemy przenieść się w tamte chwile.

Piętro

W tej części pokazano walki jakie toczyły się na Czerniakowie, Mokotowie i Żoliborzu we wrześniu oraz udział w powstaniu żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Armii Ludowej jak również cudzoziemców. Tutaj jest przedstawiony upadek powstania i wydarzenia jakie nastąpiły po nim. Do tych wydarzeń należą powstanie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, decyzje Wielkiej Trójki oraz kapitulacja ludności Warszawy. To tutaj zostały przedstawione losy powstańców oraz wyjątkowe Miejsce Pamięci, w których mamy możliwość odwiedzenia powstańczych mogił. Inne pomieszczenia na tym piętrze to „Radiostacje i łączność”, „Poczta polowa”, „Niemcy”. Ostanie pomieszczenie zajmuje kawiarnia, której wystrój jest stylizowany na lata międzywojenne.

Hala z Liberatorem

Liberator w Muzeum Powstania WarszawskiegoTa część ekspozycji znajduje się na całkowicie odmiennej przestrzeni. W tym miejscu ogromna rolę odgrywa światło i przestrzeń. To tutaj możemy oglądać replikę samolotu Consolidated B–24 Liberator którego pilotem był kapitan Zbigniew Szostak, który został zestrzelony przez myśliwce w okolicach Bochni. W replice tego samolotu znajdują się też oryginalne części znalezione na miejscu katastrofy. Innymi atrakcjami w tej części muzeum jest sala kinowa, wieża widokowa i odrestaurowany jeden z kotłów elektrowni. W Sali kinowej możemy obejrzeć film „Miasto ruin” który jest pierwszą w Polsce cyfrową rekonstrukcją miasta wykonaną w 3D. Ten krótki film przedstawia zniszczone miasto w marcu 1945 roku.

Podziemia

Wystawa Niemcy w Muzeum Powstania WarszawskiegoPod Halą z Liberatorem znajduje się sala „Niemcy w okupowanej Warszawie”. Przedstawiona jest tutaj historia z lat 1939 – 1944 z perspektywy Niemców. Znajduje się tutaj również kanał choć nie tak przestronny i komfortowy jak na antresoli warty zobaczenia.

Mur Pamięci i Park Wolności

W Parku Wolności znajduje się Mur Pamięci o długości 156 metrów, na nim zostały wyryte nazwiska blisko 11 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej, którzy zginęli w powstaniu. Jednak ta lista nie jest skończona, cały czas są wpisywane nowe nazwiska w ponumerowanych kolumnach i porządku alfabetycznym. W centralnej części muru zobaczyć możemy dzwon „Monter”, który waży około 230 kg, jest on poświęcony gen. bryg. Antoniemu Chruścielowi który był dowódcą sił powstania warszawskiego i został trzykrotnie uhonorowany Orderem Virtuti Militari oraz Krzyżem Walecznych. Dzwon ten bije tylko 1 siepania o godzinie 17.00, czyli w godzinę „W”. Z drugiej strony Muru Pamięci podziwiać możemy murale artystów z Polski jak i z zagranicy. W Parku Pamięci odnaleźć również możemy fragment zniszczonego przez Niemców w 1944 roku pomnika księcia Józefa Poniatowskiego.

Patronem tej kaplicy jest ks. Józef Stanek, został on schwytany przez SS-manów i a następnie powieszony na szubienicy 23 września 1944 roku. Jego relikwie zostały przekazane w 2004 roku, zostały złożone jako dar świątyni Ojców Pallotynów z Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie.